DBAMY
O WIZERUNEK
BIZNESU

OBSŁUGA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

 • Pielęgnacja zieleni (koszenie trawników, grabienie),
 • Utrzymanie terenów zewnętrznych,
 • Sprzątanie terenów zielonych,
 • Obsługa komunalna,
 • Zamiatanie ciągów komunikacyjnych,
 • Utrzymanie dachów (inspekcje połaci, czyszczenie)
 • Zimowe utrzymanie obiektu
 • Odśnieżanie, usuwanie oblodzenia,
 • Formowanie oraz przycinanie drzew, krzewów,
 • Doradztwo w zakresie bieżącej pielęgnacji terenów zielonych.
 • Naprawa uszkodzeń terenów zewnętrznych (drogi, place manewrowe, chodniki, odwodnienia) 
 • Rekultywacja terenów, zagospodarowanie nieużytków.
 • Naprawa ogrodzeń

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami
693 207 144

Call Now Button