DBAMY
O WIZERUNEK
BIZNESU

OBSŁUGA TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH

 • Pielęgnacja zieleni
 • Utrzymanie dróg (pobocza, pasy zieleni, rowy, wysepki)
 • Sprzątanie terenów zielonych
 • Obsługa punktów sanitarnych,
 • Dezynfekcjia placów zabaw,
 • Obsługa komunalna,
 • Zamiatanie ciągów komunikacyjnych,
 • Formowanie oraz przycinanie drzew, krzewów, żywopłotów,
 • Podstawowa pielęgnacja roślin hodowanych (nawadnianie, nawożenie )
 • Sadzenie oraz usuwanie roślin.
 • Chemiczne zwalczanie chwastów na trawnikach,
 • Rekultywacja terenów, zagospodarowanie nieużytków.
 • Utrzymanie dachów (inspekcje połaci, czyszczenie)
 • Odśnieżanie, usuwanie oblodzenia,
 • Utrzymanie zimowe parkingów
 • Naprawa ogrodzeń

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami
693 207 144

Call Now Button